מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לחבירו אלף זוז

מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב לחבירו אלף זוז על מנת ליתנן לו מכאן ועד שלשים יום והוא אומר מכאן ועד עשר שנים אומדים כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו אלף זוז בין נותנן מכאן ועד ל' יום בין נותנן מכאן ועד עשר שנים:

כמו במשנה הקודמת, גם משנה זו מתארת מקרה נוסף שבו יש להעריך את הנזק שרצו לגרום העדים הזוממים והוא לא זהה לסכום העדות. העדים העידו על אדם שהוא לקח הלוואה של 1000 זוז ל 30 יום והוא מודה שהלווה אך טוען שההלוואה היתה ל 10 שנים. מה שאנחנו צריכים להעריך זה את הנזק שהם רצו לגרום לו. זה כמובן לא 1000 זוז כי הוא מסכים שהלווה וחייב להחזיר. הנזק הוא ההבדל בין להחזיק 1000 זוז 30 יום מול 10 שנים. כלומר למרות שהתורה אסרה ריבית נחשב כמה ריבית היה משלם אם היה לווה מנוכרי 1000 זוז ל 30 יום מול 10 שנים ואת הסכום הזה ישלמו לו. אופציה אחרת היא שהוא הלווה מיהודי ואין ריבית אבל הלווה מוכן למחול על חלק מהסכום אם הלווה יחזיר אחרי 30 יום וכאן אין ריבית כלל (את הסכום הזה ישלמו העדים)