מבוא

הקדמה למסכת

מסכת מכות נמצאת בסדר נזיקין ועוסקת בשלושה נושאים עיקריים (ע״פ סדר הפרקים): דיני עדים זוממים, דיני גלות להורג בשוגג ודיני מלקות (על אילו עבירות לוקים, כיצד מתבצע ההליך ועוד)